Killer Limo บัญชีแค้นสวยสังหาร(2017)

Killer Limo หรือชื่อไทย บัญชีแค้นสวยสังหาร (杀手离沫, Shashou Li Mo) เรื่องราวพ่อของหลีผิดพวกในสมาคนจินอี๋ฆ่าตายเพราะเหตุว่าชัดแย้งกันเรื่องค้ายาหลีไม่หนีพ้นจ่กการถูกไล่ล่าหยวนเหลียงสมาชิกของสัมพันธ์รับหลีบดไปอุปการะเพื่อจะให้ช่วยฆ่าฉางเซิงผู้ที่สั่งฆ่าบิดาของหลีบด

Author: