See You Yesterday ย้อนเวลายื้อชีวิต(2019)

เรื่องย่อ : See You Yesterday หรือชื่อไทย ย้อนเวลายื้อชีวิต เรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างที่วัยรุ่นอัจฉริยะสองคนพากเพียรฝึกฝนความชำนิชำนาญสำหรับในการท่องเวลา เรื่องราวน่าสลดหดหู่ใจของตำรวจทำให้พวกเขาจำเป็นต้องเสี่ยงภัยเพื่อเดินทางกลับไปยังอดีตกาลบ่อยครั้ง ย้อนเวลายื้อชีวิต

Author: